sobota, 30 marca 2013

X Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne „Ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”


Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Kampinoski Park Narodowy zapraszają do udziału w: X Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”, Izabelin, 28-30.06.2013 

Motyw przewodni sympozjum to ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”, a szczególnie odonatofauna siedlisk bagienno-torfowiskowych i doliny Wisły w środkowym biegu rzeki. Spotkanie będzie miało charakter terenowo-warsztatowy.

Planujemy wspólne wyprawy i badania wybranych siedlisk, których efekt zostanie opublikowany na łamach „Odonatrixa”. Jak na każdym spotkaniu możliwe będą konsultacje dotyczące identyfikacji larw, wylinek i postaci dorosłych ważek.

W ramach sympozjum przewidujemy referaty wprowadzające dotyczące przyrody Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska” oraz badań i dotychczasowego rozpoznania fauny ważek tego terenu. Uczestników zachęcamy do przygotowywania i zaprezentowania fotorelacji z prowadzonych obecnie projektów.

Poniżej przedstawiamy wstępne informacje o planowanym sympozjum. Miejsce: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, budynek Dyrekcji Kampinoskiego PN, ul. Tetmajera 38 Termin: 28.06. (piątek, rozpoczęcie ok. godziny 9.00) – 30 .06 (niedziela, rozstanie około południa); dla osób, które mają do pokonania większe odległości istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania 27.06 (czwartek)

Orientacyjne koszty:

  • wpisowe – 20 zł 
  • nocleg (jedna doba) – pokoje schroniskowe 35 zł (pokoje 4 i 5 osobowe), pokoje gościnne 80 zł (pokoje 1 i 2 osobowe - proszę określić wybór ze względu na cenę) 
  • śniadanie – we własnym zakresie (nie ma problemu z zaopatrzeniem, w miejscu zakwaterowania istnieje możliwość przygotowania posiłku) 
  • obiadokolacja - restauracja „Złota Chochla” - wyprawy terenowe pozwalają tylko na taka formę wyżywienie) – 35-40 zł 
  • prowiant – we własnym zakresie Ważne terminy: 
  • 21.04. – zgłoszenie udziału (przysłanie karty zgłoszeniowej) 
Zapraszamy!

Grzegorz Tończyk (przewodniczący Sekcji Odonatologicznej PTE)
Dawid Marczak (Kampinoski PN)

KARTA ZGŁOSZENIOWA X Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Ważki Kampinoskiego Parku Narodowego”, Izabelin, 28-30.06.2013
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: tonczyk.grzegorz@gmail.com lub pocztą na Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres pocztowy: ..........................................................................................................................
 Telefon: .............................................,
 e-mail: .........................................................................
Przyjeżdżam*: sam(a) / z osobą towarzyszącą, przyjeżdżam samochodem*: tak / nie
Rezerwuję noclegi*: 27/28.06. (czwartek/piątek) – 28/29.06. (piątek/sobota) – 29/30.06. (sobota/niedziela)
Pokój: proszę o zakwaterowanie z: ..................................................
Zamawiam posiłki: Obiadokolacja: 28.06 (piątek), 29.06 (sobota)

Osoby chętne do przedstawienia fotorelacji z prowadzonych projektów prosimy o wpisanie tematu wystąpienia .................................................................................................................... .......................................................................................................................................--------------------------------------------
Miejscowość, dzień podpis