wtorek, 23 lipca 2013

Pierwszy polski film o chruścikach

Czy jakieś tam chruściki – owady wodne z rzędu Trichoptera – warte są nakręcenia filmu? A co w nich może być ciekawego? O przyrodzie wokół nas można opowiadać godzinami, tak jak w chasydzkiej opowieści, gdzie za pomocą drobiazgu tłumaczy się sprawy największe i najważniejsze. Na przykładzie chruścików można więc opowiedzieć i o dylematach ochrony przyrody, i o ekosystemach i nauce jako takiej.

W połowie lipca zakończyły się kilkudniowe zdjęcia do filmu przyrodniczego o chruścikach, przygotowywanego dla TVP oraz dostępnego w internecie (www.dzikapolska.tvp.pl). Przyroda jest naszym turystycznym atutem i szansą na rozwój niebanalnej, całorocznej turystyki. Jest ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dlaczego film o chruścikach powstaje na Warmii? Bo poszukiwali tematu wodnego i trafiło na mnie (jako specjalistę) oraz chruściki. Jest więc całkiem przypadkową promocją naszego regionu a nie skutkiem przemyślanej strategii . Zwabia kapitał ludzki. Jestem przekonany, że bogaty potencjał intelektualny naszego uniwersytetu w upowszechnianiu wiedzy i promocji regionu niej jest jeszcze ani dostrzeżony ani wykorzystany. Jak na razie „Mazury cud natury” to slogan bez pokrycia w szczegółach. No bo po co tu przyjeżdżać? Zbierać grzyby, łowić ryby czy quadami rozjeżdżać lasy? Co wiemy o przyrodzie Warmii i Mazur? Coś tam wiemy o kormoranach, bocianach, żurawiach i jeziorach. Że są. A to maleńki wycinek lokalnej i unikalnej bioróżnorodności. Żeby odkryć ogromne bogactwo przyrody wystarczy sięgnąć po istniejący kapitał ludzki. A wtedy okaże się, że wokół nas mnóstwo jest niezwykłych gatunków grzybów, roślin i zwierząt, ekosystemów.

Zdjęcia do chruścikowego filmu kręcone były w rezerwacie Las Warmiński oraz w okolicach Łajsu Filmowcy byli zachwyceni pięknem i bogactwem przyrody, którą im pośpiesznie pokazywałem. Marzy mi się, żeby z funduszy na promocję turystyczną regonu wygospodarować trochę pieniędzy i nakręcić kilka filmów (cały serial) o naszej przyrodzie. I to filmów prawdziwie odkrywczych i oryginalnych w niepowtarzalnej treści!

Film o chruścikach ukaże się Telewizji Polskiej w cyklu Dzika Polska – Bogatsze Życie. Program z przyrodą Warmii i chruścikami (Trichoptera) w roli głównej przygotowuje Tomasz Kłosowski (narrator), Tomasz Michałowski (zdjęcia) i Dorota Adamkiewicz (scenariusz i reżyseria). O wodnej przyrodzie Warmii w filmie o chruścikach opowiadało trzech olsztyńskich entomologów. Cykl filmowy Dzika Polska opowiada o bogactwie świata istot żywych. Bioróżnorodnością w szerokim sensie nasz kraj może się szczycić, a myślę, że nasz region w szczególności. Takie filmowe, niebanalne opowieści o naszej przyrodzie mogłyby być znakomitą promocją Warmii i Mazur. I jestem przekonany, że gdyby udało się sfinansować cykl kilku-kilkunastów filmów, opowiadających o naszej niezwykłej przyrodzie, to efekt mógłby być podobny do serialu „Ojciec Mateusz” i promocji Sandomierza i Świętokrzyskiego.

Stanisław Czachorowski

czwartek, 4 kwietnia 2013

Trzmiele i inne pszczołowate - mniej lub bardziej znane

Zapytać większość osób jakie owady należą do rodziny pszczołowatych - odpowiedź jest prosta: pszczoły, pszczoły, pszczoły. Warto się jednak zastanowić nad różnorodnością rodziny pszczołowatych. Jest ona bardzo liczna, obfituje w wiele różnych gatunków. W Polsce stwierdzono 474 gatunki pszczołowatych.
Pszczolinka napiaskowa (czytaj więcej), fot. St. Czachorowski.

Rodzina pszczołowatych (Apidae) jest zróżnicowana pod względem wielkości. Błonkówki te osiągają rozmiary od 6 mm ( małe, bezżądłowe pszczoły) do 28 mm (trzmiele). Mają ciało czarne lub brązowe, z metalicznym połyskiem, mniej lub bardziej owłosione. Samice tej rodziny są bardzo pracowite. Zbierają one pyłek kwiatowy i za pomocą tzw. koszyczków na tylnych częściach goleni przenoszą do ula. Rodzina ta przejawia różne formy mieszkania: od osobników samotnie żyjących (murarka ogrodowa) do gromadnie żyjących społeczeństw ( pszczoły, trzmiele). Przedstawiciele tej rodziny są zapylaczami roślin, dostawcami miodu, propolisu, wosku, z których człowiek robi użytek.

Obecnie do rodziny Apidae włączono przedstawicieli dawnej rodziny miesierkowatych (Megachillidae). Są to pszczoły samotnie żyjące lub pasożytnicze. Osiągają wielkość 6-18 mm. Ich ciało jest walcowate, spłaszczone grzbieto-brzusznie, koloru czarno lub ciemnobrązowego. Co ciekawe ich owłosienie ciała jest jasne. Gniazda zakładają najczęściej w otworach budynków drewnianych, altan, szop. A nawet w glebie. Do budowy komórek stosują kawałki liści, płatki kwiatów, żywicę, błoto i glinę. Miesierkowate spełniają pożyteczną rolę w uprawach roślin rolniczych (lucerna). Chętnie zasiedlają przygotowane przez człowieka uliki: papierowe, trzcinowe, drewniane czy styropianowe.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) - długość 0,8-1,2 cm. Koloru ciemnobrązowego z zielonym połyskiem. Na odwłoku u samicy charakterystyczną cechą jest występowanie dwubarwnych włosków. Pierwsze segmenty odwłoka są brązowe, a tylne czarne. Zimują obydwie płcie tego gatunku. W kwietniu następuje masowy pojaw samców i samic, celem kopulacji. Samice zakładają gniazda w różnych szczelinach lub szparach. Zasiedlają również sztuczne gniazda. W zależności od przestrzeni jaką zasiedlają murarki, ich gniazda mogą przybierać różne kształty. Samice składają do 30 jaj. Z jaj wylęgają się młode osobniki, które żywią się pokarmem zebranym przez matkę. Murarka ogrodowa jest uważana za gatunek wczesnowiosenny. Zbiera pyłek z krzewów, drzew owocowych, kasztanowców, dębów, wierzb. Zasiedla skraje lasów, tereny otwarte, ogrody. 
Trzmiel, fot. St. Czachorowski.

Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum L.) - błonkówka wielkości 11-23 mm. Samice i robotnice, koloru czarnego, posiadają dwie żółte przepaski na tułowiu, z żółtą przepaską na odwłoku i białymi włoskami na zakończeniu odwłoka. U samca na ciemieniu są żółte włoski, żółte pierwsze i białe końcowe segmenty odwłoka. Zimują samice po zapłodnieniu. Najczęściej w ściółce lub w glebie. Wiosną gniazda budowane są przez samice w różnych kryjówkach oraz w ziemi. W tych miejscach składowany jest pyłek - źródło pokarmu dla nowopowstałych osobników. Robotnice po pełnym 20-dniowym rozwinięciu zajmują się larwami. Z końcem lata, kiedy giną samice i samce cała rodzina pszczela rozpada się. Gatunek ten zamieszkuje tereny zakrzewione i ogrody. Spotykany na polach. Jest zapylaczem roślin motylkowatych (koniczyna, wyka) jak również chwastów zasiedlających agrocenozy.

Trzmiel ziemny (Bombus terrestis L.) - gatunek identyczny pod względem morfologii i behawioru do trzmiela ogrodowego. Dominuje w środowiskach otwartych, terenach rolniczych. Oblatuje większość roślin uprawnych i drzew owocowych. Przez człowieka często używany do zapylania kwiatów pomidora, papryki, truskawek- szczególnie w uprawach pod osłonami. Jest bardzo skutecznym zapylaczem. Jego cechy charakterystyczne: możliwość oblotu przy temperaturze 5 st. C i niskiej intensywności światła sprawia, że może on z powodzeniem pracować, gdy pszczoły miodne jeszcze śpią.

Natalia Machałek

 Źródło: Wilkaniec B., 2010, Entomologia szczegółowa cz.2, wyd. PWRiL, 237-243.

sobota, 30 marca 2013

X Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne „Ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”


Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Kampinoski Park Narodowy zapraszają do udziału w: X Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”, Izabelin, 28-30.06.2013 

Motyw przewodni sympozjum to ważki Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”, a szczególnie odonatofauna siedlisk bagienno-torfowiskowych i doliny Wisły w środkowym biegu rzeki. Spotkanie będzie miało charakter terenowo-warsztatowy.

Planujemy wspólne wyprawy i badania wybranych siedlisk, których efekt zostanie opublikowany na łamach „Odonatrixa”. Jak na każdym spotkaniu możliwe będą konsultacje dotyczące identyfikacji larw, wylinek i postaci dorosłych ważek.

W ramach sympozjum przewidujemy referaty wprowadzające dotyczące przyrody Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska” oraz badań i dotychczasowego rozpoznania fauny ważek tego terenu. Uczestników zachęcamy do przygotowywania i zaprezentowania fotorelacji z prowadzonych obecnie projektów.

Poniżej przedstawiamy wstępne informacje o planowanym sympozjum. Miejsce: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, budynek Dyrekcji Kampinoskiego PN, ul. Tetmajera 38 Termin: 28.06. (piątek, rozpoczęcie ok. godziny 9.00) – 30 .06 (niedziela, rozstanie około południa); dla osób, które mają do pokonania większe odległości istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania 27.06 (czwartek)

Orientacyjne koszty:

 • wpisowe – 20 zł 
 • nocleg (jedna doba) – pokoje schroniskowe 35 zł (pokoje 4 i 5 osobowe), pokoje gościnne 80 zł (pokoje 1 i 2 osobowe - proszę określić wybór ze względu na cenę) 
 • śniadanie – we własnym zakresie (nie ma problemu z zaopatrzeniem, w miejscu zakwaterowania istnieje możliwość przygotowania posiłku) 
 • obiadokolacja - restauracja „Złota Chochla” - wyprawy terenowe pozwalają tylko na taka formę wyżywienie) – 35-40 zł 
 • prowiant – we własnym zakresie Ważne terminy: 
 • 21.04. – zgłoszenie udziału (przysłanie karty zgłoszeniowej) 
Zapraszamy!

Grzegorz Tończyk (przewodniczący Sekcji Odonatologicznej PTE)
Dawid Marczak (Kampinoski PN)

KARTA ZGŁOSZENIOWA X Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Ważki Kampinoskiego Parku Narodowego”, Izabelin, 28-30.06.2013
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: tonczyk.grzegorz@gmail.com lub pocztą na Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
 Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres pocztowy: ..........................................................................................................................
 Telefon: .............................................,
 e-mail: .........................................................................
Przyjeżdżam*: sam(a) / z osobą towarzyszącą, przyjeżdżam samochodem*: tak / nie
Rezerwuję noclegi*: 27/28.06. (czwartek/piątek) – 28/29.06. (piątek/sobota) – 29/30.06. (sobota/niedziela)
Pokój: proszę o zakwaterowanie z: ..................................................
Zamawiam posiłki: Obiadokolacja: 28.06 (piątek), 29.06 (sobota)

Osoby chętne do przedstawienia fotorelacji z prowadzonych projektów prosimy o wpisanie tematu wystąpienia .................................................................................................................... .......................................................................................................................................--------------------------------------------
Miejscowość, dzień podpis

poniedziałek, 11 lutego 2013

Dytiscus marginalis (pływak żółtobrzeżek)Ryc.1. Wyrostki zabiodrza pływaka  żółtobrzeżka
Dytiscus marginalis (pływak żółtobrzeżek) to drapieżny chrząszcz wodny, osiągający rozmiary od ok. 2,5 do 3,5 cm. Posiada ciało opływowego kształtu, pokrytego oleistą substancją, która ułatwia poruszanie się w środowisku wodnym. Dodatkowym przystosowaniem do życia w wodzie są tylne odnóża w kształcie wioseł, pokryte gęstymi szczecinami pływnymi. Chrząszcze należące do tego gatunku mają kolor ciemnozielony, a przedplecze i częściowo pokrywy posiadają żółte obrzeżenie. Cechą diagnostyczną przy oznaczaniu gatunków z rodzaju Dytiscus są wyrostki zabiodrza (Ryc.1.). U pływaka żółtobrzeżka wyrostki te są tępo zakończone, o liniach dość długich i rozbieżnych. Imagines i larwy oddychają tlenem atmosferycznym. Chrząszcze magazynują powietrze pod pokrywami.
Ryc.2. Dyski adhezyjne na odnóżach pierwszej i drugiej pary

U wszystkich chrząszczy z rodzaju Dytiscus obserwuje się dymorfizm płciowy. Przejawia się on w zróżnicowanych rozmiarach ciała (samce są większe od samic), urzeźbieniu pokryw oraz w budowie odnóży i narządów kopulacyjnych. Pierwsza para skrzydeł jest przekształcona w twarde pokrywy, które u samic w zarysie są bardziej owalne. U samic występują pokrywy żeberkowane do 2/3 ich długości, rzadziej gładkie, natomiast u samców spotyka się wyłącznie pokrywy gładkie. Modyfikacje w urzeźbieniu pokryw są często spotykane u przedstawicieli z rodziny pływakowatych i są one odpowiedzią na zmiany w budowie dysków na odnóżach samców, które powstały w wyniku zgrubienia trzech pierwszych segmentów stopy. Na odnóżach pierwszej pary, na każdym z dysków znajdują się dwie duże przyssawki oraz ok. 150 mniejszych, natomiast na dyskach, znajdujących się na drugiej parze – około 1000 mniejszych przyssawek na każdym (Ryc.2.). Liczba i wielkość przyssawek jest zróżnicowana w zależności od gatunku. Dyski służą do zdobywania i przytrzymywania samicy podczas parowania. Przeprowadzono badania, które wykazały, że samce pozbawione przyssawek nie są w stanie wykonać aktu kopulacji. Kopulacja następuje jesienią i zimą, natomiast składanie jaj ma miejsce wiosną i latem. Jaja są wbijane za pomocą pokładełka do wnętrza roślin tuż pod powierzchnią wody. Imagines posiadają zdolność lotu, jednak, jak i larwy większą część życia spędzają w wodzie, przepoczwarczenie natomiast następuje na lądzie. Postaci dorosłe pojawiają się latem i jesienią. Chrząszcze te zimują najczęściej w wodzie.

Ryc.3. Chrząszcz z rodzaju Dytiscus podczas pobierania pokarmu
Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe są drapieżne. Polują na drobne organizmy wodne, jednak mogą żywić się również padliną. Obie formy zastygają w bezruchu czekając, aż ofiara znajdzie się na tyle blisko, by ją zaatakować. Gruczoły ślinowe larw wytwarzają enzym trawienny, który rozpuszcza ciało ofiary i pozwala larwom je wessać. Osobniki dorosłe rozrywają ciało zdobyczy żuwaczkami, przytrzymując ją odnóżami pierwszej i drugiej pary (Ryc.3.).

Gatunek ten jest pospolity w Polsce. Jest eurybiontem spotykanym zarówno w zbiornikach naturalnych, jak i sztucznych. Występuje w wodach z obfitą roślinnością błotną oraz wodną. Występuje również rzadko w wodach płynących o słabym prądzie.

Joanna Flisińska

czwartek, 17 stycznia 2013

Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce

XLIX ZJAZD Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
oraz
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE”
nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”
Puszczykowo, 12-15 września 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Niebawem mija już 90 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego przez grono entomologów lwowskich. Jest to też rok, w którym odbędzie się kolejny zjazd Naszego Towarzystwa. Z tych dwóch powodów chcielibyśmy Państwa, zarówno członków PTEnt. jak i sympatyków entomologii, zaprosić nie tylko na Zjazd ale również na towarzyszącą mu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”, nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów zamówionych:
 • dr Małgorzata Makomaska-Juchiewicz – „Projekt NATURA 2000 – założenia, dokonania i przyszłość"
 • prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski – "Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony chrząszczy w Polsce"
 • prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab. Janusz Nowacki – „Motyle w sieci obszarów NATURA 2000 w Polsce”
 • prof. dr hab. Józef Banaszak – „Sieć NATURA 2000 jako narzędzie w ochronie owadów - próba oceny na przykładzie błonkówek”
 • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – "Problemy czynnej ochrony owadów na obszarch NATURA 2000 na Dolnym Śląsku"
 • prof. dr hab. Jerzy Borowski – "Konkurenci gatunków naturowych pośród chrząszczy leśnych"
 • dr Rafał Bernard, dr Paweł Buczyński – „Ochrona i monitoring ważek (Odonata) w ramach projektu NATURA 2000 w Polsce”

Z uwagi na szerokie zainteresowanie problemami funkcjonowania sieci NATURA 2000 przewidujemy również możliwość zgłaszania propozycji krótkich, 15-minutowych wystąpień, ściśle związanych z tematyką Konferencji, które po zaakceptowaniu przez Komitet Organizacyjny zostaną wygłoszone podczas popołudniowej sesji referatowej. Postery natomiast mogą dotyczyć szeroko rozumianej entomologii.

Streszczenia referatów i posterów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy o dołączenie streszczeń (1 strona znormalizowanego wydruku) do karty zgłoszeniowej. O zakwalifikowaniu referatów i posterów poinformujemy w osobnym komunikacie. W przypadku otrzymania dofinansowania przez MNiSW treści referatów i posterów zostaną opublikowane na łamach suplementu „Wiadomości Entomologicznych”. Mamy nadzieję, iż Konferencja stanie się ważnym forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony owadów, jaka dokonuje się w ramach sieci NATURA 2000.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

więcej na stronie PTE

środa, 16 stycznia 2013

Projekt „Entomolodzy Polscy”

O projekcie 
Projekt „Entomolodzy Polscy” jest projektem otwartym, skierowanym do całego środowiska entomologicznego. Stanowi on kontynuację i twórcze rozwinięcie prac, które zaowocowały wydaniem w 2001 r. „Almanachu entomologów polskich XX wieku”. Korzystając z możliwości, jakie daje platforma internetowa chcemy stworzyć repozytorium not biograficznych wszystkich osób, które na przestrzeni ostatnich stuleci wniosły swój wkład w rozwój polskiej entomologii. Mamy nadzieję, że stanie się on narzędziem pomocnym zarówno entomologom, jak i historykom nauki.
 Założenia 
 1. W Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy chcieliby przekazać informacje lub udostępnić materiały dotyczące osób działających obecnie, bądź w przeszłości na polu entomologii.
2. Do repozytorium not biograficznych mogą być zgłaszane osoby, które działają, bądź działały na niwie szeroko pojętej entomologii. Przy czym pod pojęciem „entomologia” rozumiemy naukę, której podmiotem są owady, zaś jako „działania” wszelką działalność naukową i publikacyjną, która przyczyniła się do rozwoju entomologii w Polsce i na świecie. W uzasadnionych przypadkach uwzględnieni mogą zostać również autorzy kolekcji, które stanowiły materiał źródłowy dla badań naukowych.
3. Projekt nie ma ograniczeń czasowych. Noty mogą być nadsyłane w dowolnym momencie i dotyczyć zarówno osób działających współcześnie, jak i historycznie.
 4. W Projekcie zostaną uwzględnione osoby, które bez względu na narodowość, posiadają lub posiadały obywatelstwo polskie.
 Układ noty 
 Dla zapewnienia jednolitości przyjęto strukturę noty wprowadzoną w Almanachu: Nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy – data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku) – uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane (1) – zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji (2) – ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe [P] – informacje dotyczące działalności publikacyjnej – ogólna liczba publikacji z ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw książkowych [W] – ważniejsze prace lub cykle prac (nie więcej niż 3 tytuły) [Z] – gromadzone zbiory – zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania (3) – działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna [F] – funkcje pełnione w pracy zawodowej i organizacyjnej oraz członkostwo w organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych [O] – wyróżnienia i odznaczenia
Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenia nowych osób oraz korekty i uzupełnienia istniejących not należy zgłaszać na Formularzu zgłoszeniowym.
 2. W tekście należy stosować skróty umieszczone w pliku Użyte skróty. W razie konieczności wprowadzenia nowych skrótów muszą być one omówione w Formularzu zgłoszeniowym w części Uwagi.
3. Autorzy Projektu zastrzegają sobie prawo kwalifikacji not oraz dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów przygotowanych niezgodnie z zaleceniami.
 4. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres Prezesa PTEnt., a jego wydrukowaną i podpisaną wersję na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
5. Zachęcamy do zaopatrywania not w zdjęcia (najlepiej portretowe) o odpowiedniej rozdzielczości.
 Prezes PTEnt. 
Dr hab. Marek Bunalski

Formularz:
Dotyczy: nowa nota biograficzna [ ] korekta istniejącej noty [ ] (właściwe zaznaczyć)
 NOTA BIOGRAFICZNA
 Nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy ………………
– data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 – uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 (1) – zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………...
(2) – ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
[P] – informacje dotyczące działalności publikacyjnej: ogólna liczba publikacji z ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw książkowych ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….
 [W] – ważniejsze prace lub cykle prac (do 3 tytułów) …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….
[Z] – gromadzone zbiory: zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 (3) – działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna
[F] – funkcje pełnione w pracy zawodowej i organizacyjnej oraz członkostwo w organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
[O] – wyróżnienia i odznaczenia ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
(4) Uwagi: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 (5) Załączniki, liczba i opis zdjęć: ...………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………...
 Wyrażam zgodę na opublikowanie powyższych informacji przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Jednocześnie oświadczam, że nie naruszają one interesu osób trzecich. …………………… ……………………………… ………………………
 Data Nazwisko i imię Podpis