sobota, 16 grudnia 2017

Nowe władze Olsztyńskiego Oddziału PTE

W dniu 27.10.2017 w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej UWM w Olsztynie odbyło się spotkanie członków i sympatyków PTE.

Dotychczasowy Przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Sądej zdał krótkie sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa i zaproponował zmiany w Zarządzie Oddziału. W wyniku demokratycznych wyborów nową przewodniczącą wybrano jednogłośnie koleżankę dr Agnieszkę Kosewską. Zastępcą przewodniczącego pozostał Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski, funkcję sekretarza powierzono koleżance dr inż. Agnieszce Laszczak-Dawid, a członkami zarządu pozostali dr hab. Mariusz Nietupski i inż. Zbigniew Salwin.

Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy i wyznaczono termin i tematykę najbliższego spotkania, które odbędzie się 21.12.2017 w w/w Katedrze.


Agnieszka Kosewska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza