poniedziałek, 30 maja 2011

Plectrocnemia conspersa


Plectrocnemia conspersa to mały chruścik bezdomkowy (Trichoptera: Polycentropodidae), żyjący w małych śródleśnych strumieniach. Larwy budują sieci łowne, z rozpiętych nici jedwabnych. Sieci te widoczne są na początku filmu, najlepiej widać otwory wlotowe. Larwy są drapieżna i zjadają drobne bezkręgowce, które wpadną w pułapkę.
St.Cz.