czwartek, 8 grudnia 2016

Na Śląsku będą edukować odonatologicznie
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalno-edukacyjną Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, realizowaną w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej).

Zajęcia edukacyjne dedykowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z Opolszczyzny.

Michał Wolny
poniedziałek, 7 listopada 2016

Stan fitosanitarny rzepaku po wprowadzeniu zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych


W imieniu Olsztyńskiego Oddziału PTE zapraszam na wykład dr Andrzeja Bruderka.

Agnieszka Laszczak-Dawid
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

środa, 1 czerwca 2016

First circular for International Conference on Entomology


Dear Colleagues,

I am attaching the invitation for International Conference on Entomology being organised by Department of Zoology and Environmental Sciences Punjabi University, Patiala, Punjab, India. I post it on Trichoptera research group so that if anybody is interested to attend and share his/ her views on vast subject of Entomology. In fact this would be great opportunity to visit Princely beautiful city of Patiala and also Golden Temple at Amritsar apart from attending the conference. The information of venue, registration, fees, accomodation, abstract format is attached herewith in the conference brochure itself. Please feel free to contact on the email given on the brochure or interested researcher may contact me on my email. Regards.

John Morse