sobota, 16 grudnia 2017

Nowe władze Olsztyńskiego Oddziału PTE

W dniu 27.10.2017 w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej UWM w Olsztynie odbyło się spotkanie członków i sympatyków PTE.

Dotychczasowy Przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Sądej zdał krótkie sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa i zaproponował zmiany w Zarządzie Oddziału. W wyniku demokratycznych wyborów nową przewodniczącą wybrano jednogłośnie koleżankę dr Agnieszkę Kosewską. Zastępcą przewodniczącego pozostał Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski, funkcję sekretarza powierzono koleżance dr inż. Agnieszce Laszczak-Dawid, a członkami zarządu pozostali dr hab. Mariusz Nietupski i inż. Zbigniew Salwin.

Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy i wyznaczono termin i tematykę najbliższego spotkania, które odbędzie się 21.12.2017 w w/w Katedrze.


Agnieszka Kosewska

piątek, 15 grudnia 2017

Spotkanie grudniowe Olsztyńskiego Oddziału PTE


Szanowni Państwo

Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

W imieniu Zarządu mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie

Olsztyńskiego Oddziału PTE  21 grudnia (czwartek), 12:00

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej w Sali 5E


Program spotkania obejmuje:
  • 1) Wykład wieloletniego Prezesa Olsztyńskiego Oddziału PTE Pana Prof. Wojciecha Sądeja na temat „ Pszczolinka lucernowo-koniczynowa (Andrena labialis) – czy spotkamy ją jeszcze w Kortowie?”
  • 2) Entomologiczne gawędy przy świątecznym barszczyku i pierogach J
  • 3) Omówienie planów spotkań PTE na kolejny rok.

Bardzo liczymy na Państwa obecność.

Jeżeli nie sprawi to zbyt dużego kłopotu, ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie przybycia (a.kosewska@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 02;

89 523 41 23; 602 250 347).

Z poważaniem

Agnieszka Kosewska