wtorek, 15 czerwca 2010

Sprawozdanie z zebrania (12 maja 2010)

Olsztyn 12.05. 2010


Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo wyborczego
OLSZTYŃSKIEGO ODDziału
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Dnia 26 kwietnia 2010 roku w siedzibie Katedry Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 17, odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Olsztyńskiego Oddziału PTE. W zebraniu wzięło udział 6 osób. Poprowadził je Przewodniczący Oddziału - dr hab. Wojciech Sądej, prof. UWM.
Na wstępie Przewodniczący powitał zgromadzonych członków i sympatyków, a następnie dokonał krótkiego podsumowania działalności za ostatni okres. Poinformował również zebranych, że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Głównego PTEnt., zaistniała konieczność wyboru nowych władz organizacji.
W dalszej kolejności wywiązała się dyskusja pomiędzy zebranymi, podczas której zostały zasygnalizowane takie problemy jak: wysokość składki członkowskiej, niska punktowa wycena czasopism sygnowanych przez PTEnt., a także brak miejsca na łamach sztandarowego czasopisma, jakim jest Polskie Pismo Entomologiczne, dla prac z zakresu entomologii stosowanej, a co się z tym wiąże celowości prenumeraty w/w czasopism przez wszystkich członków, pracujących w jednym miejscu.
Dyskusję zakończono zebraniem postulatów adresowanych do nowych władz – PTEnt.:
1. Należy wszcząć energiczne starania o podwyższenie punktacji Pol. Pisma Entomologicznego.
2. Desygnowanie jednego zeszytu PPE w roku, dla autorów prac z zakresu entomologii stosowanej.
3. Ogłoszenie ,,abolicji składkowej” dla osób zalegających ze składkami za ubiegłe lata.
W związku z obecnością na zebraniu jedynie dwóch osób, które opłaciły składki, ustępujący Zarząd postanowił odłożyć wybory nowych władz do czasu uregulowania tej kwestii.
Na zakończenie kol. Zbigniew Salwin zaprezentował aktualnie opracowywany film o tematyce entomologicznej, przedstawiający zachowania i zwyczaje owadów, zarejestrowane wiosną.
Wojciech Sądej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz