piątek, 18 czerwca 2010

Prof. Janina Wengris

Wengris Janina, prof. dr hab.
- ur. 5.VIII 1907 r. w Omsku, z. 13 XI.1978 w Katowicach
- mgr. (1993) Uniw. Im S. Batorego w Wilnie, dr (1946) Un. M. Kopernika w Toruniu, doc. (1950), prof. nadz. (1964) ART. w Olsztynie
tematyka badawcza
- badania faunistyczno-ekologiczne (rośliniarki, Formicidae), myrmekofauna torfowisk przejściowych, entomologia stosowana: występowanie szkodników roślin uprawnych (w szczególności mszyc Aphidae) i magazynów, entomofauna zadrzewień śródpolnych i jej wpływ na uprawy rolne
- grupa owadów: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera), ze szczególnym uwzględnieniem mrówek (Formicidae)- Wileńszczyzna, Śląsk, Warmia i Mazury.

dorobek naukowy
- wykazanie zależności występowania gniazd mrówek od warunków środowiska w dolinie rzeki Wilii oraz Puszczy Rudnickiej, wykazanie zależności rozmieszczenia mrowisk od rodzaju gleby i szaty roślinnej (w tym wilgotności i zacienienia) oraz obecności innych zwierząt, wyróżnienie czterech biotopów ważnych dla myrmekofauny w urbicenozach: budynki mieszkalne, gruzowiska powojenne, chodniki i bruki, zieleńce i opisanie charakterystycznych dla nich zespołów mrówek
- 18 rozpraw naukowych, wiele artykułów popularnonaukowych, dwa filmy.

pełnione funkcje
- Prodziekan Wydziału Zootechnicznego (1955-1956, prorektor ds. nauki (1956-59), redaktor Zeszytów Naukowych ART. w Olsztynie (1956-1977), wicedyrektor ds. naukowych w Instytucie Hydrobiologii i Ochrony Wód (1970-1977), członek Komitetu Ochrony Przyrody i Komitetu Zoologicznego PAN
- Ważniejsze odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1952), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960), Złota Odznaka Zasłużonych dla Warmii i Mazur (1969), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978)

(Opr. S. Czachorowski)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz