czwartek, 17 stycznia 2013

Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce

XLIX ZJAZD Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
oraz
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE”
nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”
Puszczykowo, 12-15 września 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Niebawem mija już 90 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego przez grono entomologów lwowskich. Jest to też rok, w którym odbędzie się kolejny zjazd Naszego Towarzystwa. Z tych dwóch powodów chcielibyśmy Państwa, zarówno członków PTEnt. jak i sympatyków entomologii, zaprosić nie tylko na Zjazd ale również na towarzyszącą mu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”, nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów zamówionych:
  • dr Małgorzata Makomaska-Juchiewicz – „Projekt NATURA 2000 – założenia, dokonania i przyszłość"
  • prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski – "Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony chrząszczy w Polsce"
  • prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab. Janusz Nowacki – „Motyle w sieci obszarów NATURA 2000 w Polsce”
  • prof. dr hab. Józef Banaszak – „Sieć NATURA 2000 jako narzędzie w ochronie owadów - próba oceny na przykładzie błonkówek”
  • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – "Problemy czynnej ochrony owadów na obszarch NATURA 2000 na Dolnym Śląsku"
  • prof. dr hab. Jerzy Borowski – "Konkurenci gatunków naturowych pośród chrząszczy leśnych"
  • dr Rafał Bernard, dr Paweł Buczyński – „Ochrona i monitoring ważek (Odonata) w ramach projektu NATURA 2000 w Polsce”

Z uwagi na szerokie zainteresowanie problemami funkcjonowania sieci NATURA 2000 przewidujemy również możliwość zgłaszania propozycji krótkich, 15-minutowych wystąpień, ściśle związanych z tematyką Konferencji, które po zaakceptowaniu przez Komitet Organizacyjny zostaną wygłoszone podczas popołudniowej sesji referatowej. Postery natomiast mogą dotyczyć szeroko rozumianej entomologii.

Streszczenia referatów i posterów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy o dołączenie streszczeń (1 strona znormalizowanego wydruku) do karty zgłoszeniowej. O zakwalifikowaniu referatów i posterów poinformujemy w osobnym komunikacie. W przypadku otrzymania dofinansowania przez MNiSW treści referatów i posterów zostaną opublikowane na łamach suplementu „Wiadomości Entomologicznych”. Mamy nadzieję, iż Konferencja stanie się ważnym forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony owadów, jaka dokonuje się w ramach sieci NATURA 2000.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

więcej na stronie PTE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz