środa, 28 listopada 2012

Mszyce i inne pluskwiaki - konferencja naukowa

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną Ogólnopolską Konferencję Hemipterologiczną z cyklu „Mszyce i inne pluskwiaki”, która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym (PRCK) w Pawłowicach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Organizatorem konferencji jest Zakład Entomologii Rolniczej Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podobnie, jak podczas wszystkich poprzednich konferencji z tego cyklu, intencją organizatorów jest spotkanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów z różnych ośrodków, specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ochrony roślin i nauk rolniczych, biologii, biotechnologii i innych specjalności, prowadzących badania nad owadami z rzędu Hemiptera, a także nad ich wrogami naturalnymi.

Problematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień z zakresu systematyki, taksonomii, filogenezy, biologii i ekologii pluskwiaków ze szczególnym uwzględnieniem mszyc. Dotyczyć ona będzie również aspektów związanych z ochroną upraw rolniczych i leśnych przed szkodliwymi gatunkami pluskwiaków, a zwłaszcza z proekologicznymi metodami ograniczania ich liczebności, w tym wykorzystania wrogów naturalnych – drapieżców, parazytoidów i innych organizmów.

Uczestnictwo młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także osób zajmujących się praktycznymi zagadnieniami ochrony roślin przed pluskwiakami, nada temu spotkaniu również charakter szkoleniowy. Należy podkreślić, że organizowane wcześniej sympozja zaowocowały nawiązaniem współpracy między wieloma ośrodkami krajowymi.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i wystąpień w formie wykładów (do 20 min.), doniesień ustnych (do 10 min.) lub posterów do dnia 28 lutego 2013 roku. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając kartę uczestnictwa, korzystając z adresu email: hemiptera2013@wp.pl lub pocztą tradycyjną. Streszczenia referatów i posterów [plik w programie Word, do 1 strony maszynopisu (12 punktów, odstęp 1.5, margines 2.5)] prosimy wysyłać do 30 kwietnia 2013 roku na adres e-mail: hemiptera2013@wp.pl

Obrady konferencyjne odbędą się w pięknym, odrestaurowanym, XIX-wiecznym, zabytkowym Pałacu w Pawłowicach, położonym na obrzeżach Wrocławia. W jego pobliżu znajduje się, kompleks budynków folwarcznych, park przypałacowy, arboretum, staw, czyli doskonałe miejsce na relaksujący odpoczynek z dala od zgiełku miasta. W pałacu znajduje się również restauracja, w której podawane będą posiłki. W kompleksie budynków pałacowo-folwarcznych znajduje się również baza noclegowa dla uczestników konferencji. Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.up.wroc.pl/pawlowice http://www.restauracja-dabrowa.pl/ Dokładniejsze informacje dotyczące kwestii organizacyjnych podane zostaną w Komunikacie 2, po nadesłaniu zgłoszeń przez uczestników Konferencji.

Ponadregionalne Centrum Kongresowe w Pawłowicach ul. Pawłowicka 87/89, 101 51-250 Wrocław 19 − 21 czerwca 2013 e-mail: hemiptera2013@wp.pl

Komitet organizacyjny: dr hab. Jacek Twardowski prof. dr hab. Michał Hurej dr inż. Jacek Jackowski Sekretariat – Bożena Nizio (tel. 713201749 lub 501546254)

(fot. S.Czachorowski)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz